Сторінка новини

Молодь як агенти поведінкових змін!

Булава В. О.

Навчання

26.10.2023

Для старших класів було проведено сесії на тематику “Недопущення дискримінації” та “Активне слухання”. Учні розвивали такі навички як: критичне мислення, активне слухання, емпатія, відмова від негативного оцінювання та суджень, персональна стійкість. Сесії мають практичний характер у вигляді гри, після якої йде обговорення, всю необхідну інформацію учні отримують одне від одного шляхом використання фасилітації. Сесії проводив Бабенко Володимир, рівний інструктор та сертифікований тренер напрямку YABC (Youth as Agents of Behavioural Change) – Молодь як агенти поведінкових змін – реалізується в Україні з 2008 року. В основу занять покладено принцип “рівний рівному”. Тобто YABC пропагандує поважне ставлення до всіх і кожного, а також демонструє переваги вибору такої позиції.