person_photo

Величко Неля Михайлівна

Вчителька зарубіжної літератури, української літератури, української мови